2010, സെപ്റ്റംബർ 9, വ്യാഴാഴ്‌ച

നിത്യ ഹരിത കാമുകന് ആദരാഞ്ജലികള്‍....

പ്രിയപ്പെട്ട വേണു നാഗവള്ളി....

നിരാശരായ അനേകം കാമുക ഹൃദയങ്ങളില്‍  നിങ്ങള്‍ എക്കാലവും ജീവിക്കും...
അവളെ മറക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാലും മറക്കാന്‍ ആവില്ല,
ഞങ്ങളുടെ വീര നായകനെ....


നിത്യ ഹരിത നിരാശ കാമുകന് ആദരാഞ്ജലികള്‍....